Onze voeteen zijn, in het klein, een perfecte weergave van ons lichaam. Alle organen, klieren en andere delen van het lichaam zijn in dezelfde formatie als afspiegeling, in reflexpunten, op de voeten gerangschikt.

In de reflexologie wordt er, wanneer de reflexpunten op de voeten gestimuleerd worden, in organen en klieren die door de bezenuwing en door energiebanen met deze specifieke reflexpunten verbonden zijn, een onwillekeurige reactie uitgelokt.

Deze reflexpunten kunnen, wanneer zij op de juiste wijze gestimuleerd worden, een enorme positieve invloed op onze gezondheid hebben.

Het doel van de reflexologie is om een terugkeer naar homeostasis – een toestand van evenwicht of balans – op gang te brengen. De belangrijkste stap om dit te bereiken is : spanning verminderen en ontspanning teweegbrengen.

Ontspanning is de eerste stap naar normalisatie.

Een van de belangrijkste voordelen van voetreflexmassage is dat ze goed een staat van ontspanning kan teweeg brengen.

Stress – een belangrijk probleem van deze tijd – is rechtstreeks verantwoordelijk voor een menigte hedendaagse ziekten en kwalen. Voortdurende blootstelling aan stress breekt geleidelijk het afweersysteem van het lichaam af ; het uiteindelijk resultaat is ziekte. 

Sommige schattingen geven aan dat wel negentig procent van de tegenwoordige ziekten het directe gevolg is van een langdurige blootstelling aan stress.

Omdat reflexologie de negatieve gevolgen van stress vermindert en het lichaam helpt om tot een normale toestand te komen, helpt ze om eventuele zwaardere ziekten af te weren.